นายชุดทดสอบช่วยตอบ
นายชุดทดสอบช่วยตอบ
22.56
นายชุดทดสอบช่วยตอบ
สวัสดีครับ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยครับ ถามนายชุดทดสอบช่วยตอบมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะครับ
22.56
 
 
  
ลงทะเบียน
  
สาระน่ารู้
ความดันโลหิตคืออะไร

ความดันโลหิต

   คือ ค่าแรงดันเลือดที่วัดได้ ณ หลอดเลือดส่วนปลาย ซึ่งตำแหน่งที่ใช้วัดกันเป็นมาตรฐาน จะเป็นที่ต้นแขน สูงกว่าข้อพับบริเวณข้อศอกเล็กน้อย 
ความดันโลหิตจะสูงหรือต่ำ มีปัจจัยที่สำคัญที่เข้ามาเกี่ยวข้อง ได้แก่ การบีบตัวของหัวใจ สภาพของหลอดเลือด และปริมาณของเลือด 
ค่าความดันโลหิต เวลาวัดจะมีตัวเลข 2 ค่า เรียกง่ายๆว่าเป็น ความดันตัวบน และความดันตัวล่าง ซึ่งความดันตัวบนมักเป็นผลจากการบีบตัวของหัวใจ ร่วมกับสภาพของหลอดเลือด แต่ความดันตัวล่าง จะขึ้นกับความยืดหยุ่นของหลอดเลือด

 

 

 

ค่าความดันโลหิตแต่ละช่วงวัย
   ค่าปกติของความดันโลหิต โดยเฉลี่ยคือประมาณ 120/80 มิลลิเมตรปรอท แต่อย่างไรก็ตามความดันโลหิตมีความแตกต่างกันในแต่ละในช่วงวัยตามตาราง

 

 

สาระน่ารู้อื่นๆ