นายชุดทดสอบช่วยตอบ
นายชุดทดสอบช่วยตอบ
10.31
นายชุดทดสอบช่วยตอบ
สวัสดีครับ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยครับ ถามนายชุดทดสอบช่วยตอบมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะครับ
10.31
 
 
  
ลงทะเบียน
  
สาระน่ารู้
การแปลความหมายของค่าความดันโลหิตที่วัดได้

การแปลความหมายของค่าความดันโลหิตที่วัดได้

   ในแต่ละช่วงเวลาของวัน มีการดำเนินกิจกรรมต่างๆ แตกต่างกัน ดังนั้น จึงส่งผลให้ค่าความดันโลหิตมีค่าต่างกันหากต้องการจะตรวจวัดความดันโลหิตของตนเองเป็นประจำ ควรเลือกช่วงเวลาเดียวกันของในแต่ละวัน

สาระน่ารู้อื่นๆ